LakásriasztóBiztonsági kameraTávfelügyeletTérfigyelő rendszerek Speciális szolgáltatásokMielőtt dönteneÁrainkBemutatkozásReferenciák
Bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet.
Mi azért dolgozunk, hogy Ön legyen a kivétel!

Akkumulátor: a biztonságtechnikai rendszerek tápellátását áramszünet esetén is biztosító eszköz. 
Állapotuktól függően 10-72 óráig képesek biztosítani a zavartalan működést. 
A belső akkumulátoroknak szabotázsvédelmi feladatuk is van.

Állapotjelzés: a távfelügyeletre kötött behatolásjelző rendszer jelzése a hálózati feszültség kimaradásáról, 
és adott esetben az akkumulátor merüléséről. Az akkumulátor lemerülésekor a rendszer működésképtelenné válik, 
az ügyelet erről értesíti az ügyfelet.

Analóg: technikai értelemben olyan jelet nevezünk analóg jelnek, 
amelynek két szélső értéke között folyamatos átmenet lehetséges.

Beléptetés: Belépés vagy kilépés végrehajtása egy biztonságilag ellenőrzött területre/-ről.

Behatolásjelző rendszer: a védendő objektumban az illetéktelen behatolások jelzésére, 
az illetéktelen behatoló elriasztására, helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon, és személyvédelmi rendszer.

Beléptető rendszer: olyan vagyonvédelmi rendszer, mely az adott objektumban meghatározott pontokon 
alkalmas személyek, vagy járművek azonosítására, regisztrálására és a megadott jogosultságok alapján megfelelő 
mechanikai eszközökkel a mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására.

Betörésjelzés: betörés esetén a távfelügyeleti központra kötött riasztórendszerek által 
a távfelügyeleti központba küldött információ a betörés pontos helyéről és idejéről.

Digitális: valamely változó jelenségnek fizikai mennyiségnek diszkrét, azaz nem folytonos, 
mintegy megszámlálhatatlan felaprózott s így számjegyekkel felírt értékein alapuló jel.

Diszpécser: lásd Távfelügyeleti szolgálat

Elektronikus vagyonvédelmi rendszer: elektronikus működési elvek alapján felépített jelző-, figyelő-, 
vagy vezérlőrendszer, mely alkalmas a védendő objektumban vagy területen események megfigyelésére, illetve szabályozására.

Elektronikai jelzőrendszer: az ügyfélnél, vagy érdekeltségi területén felszerelt, az objektum 
és/vagy a benne tartózkodó személyek védelmére szolgáló elektronikai rendszer.

Ellenjelszó: az ügyfelek biztonságát szolgáló jelszó, melynek célja, hogy az ügyfél meggyőződjön arról, 
hogy valóban a távfelügyelet munkatársa hívja telefonon. Az ellenjelszó az ügyfél által megadott, titkosan kezelt szó.

GSM: (Global System for Mobile Communications) második generációs, jelenleg a világ legelterjedtebb, 
digitális mobil-telekommunikációs rendszere.

GSM átjelző: a távfelügyelet és az objektumban telepített rendszerek közötti kapcsolatot 
GSM technológiával megvalósító, speciálisan biztonságtechnikai igényekre kifejlesztett eszköz.

GPRS: (General Packet Radio Service) általános csomagkapcsolt rádiós adatátvitel. Olyan technológia, 
amely lehetővé teszi adatok megnövelt sebességen való átvitelét. A távfelügyeletre kapcsolt rendszerek 
esetén az adatátvitel biztonsága növelhető az átviteli út folyamatos ellenőrzésével, melyet GPRS technológiával
valósítunk meg. Ehhez az Elektronika Vonala Security Kft. GSM átjelző eszközét kell telepíteni a védett objektumba.

Intézkedés: a beérkező jelzésekre történő reagálás. 
A távfelügyeleti intézkedési rendet a Szolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Járőrszolgálat: lásd Kivonuló szolgálat.

Jelszó: a távfelügyelet által az ügyfelek azonosítására szolgáló, 
az ügyfél által megadott, titkosan kezelt szó.

Jelzések: az elektronikai jelzőrendszerek által kapcsolt telefonvonalon, közvetlen érpáron, 
GSM hálózaton, rádión, vagy egyéb átviteli csatornán, ezek kombinációin küldött információk.

Kényszerített nyitás jelzése: a riasztórendszer kikapcsolásának (nyitás) speciális formája. 
Egy külön kód segítségével az ügyelet tudomására hozható, ha valakit (pl.:fegyverrel) arra kényszerítenek, 
hogy kapcsolja ki a riasztót. Ilyenkor a riasztót nem a szokásos belépő kóddal kapcsolja ki a belépő személy, 
hanem a kényszerített nyitás kódjával, mellyel egyúttal jelzést küld az ügyeletre, 
s a diszpécser azonnal értesíti a rendőrséget és a kivonuló szolgálatot.

Kivonuló szolgálat: a távfelügyeleti szolgálat által vett jelzések alapján, a diszpécserközpont 
irányításával a helyszíni ellenőrzéssel és intézkedéssel megbízott biztonsági szolgálat szakképzett vagyonőrökkel.

Kulcsőrzés: a társasházakban, vagy kertes családi házban telepített behatolásjelző rendszerek jelzéseire 
kiérkező járőrök csak a lépcsőház vagy a kertkapu kulcsának birtokában tudnak hathatósan intézkedni, 
a szükséges kulcsokat a kivonulószolgálat őrzi. (A kulcsőrzés díját díjtáblázatunk tartalmazza.)

LCD: (Liquid Crystal Display) folydékkristályos kijelző. 
A elektronikus vagyonvédelmi rendszerek kezelőibe épített kijelzők egy típusa.

LED: (Light Emitting Diode) fényt kibocsátó dióda. 
A elektronikus vagyonvédelmi rendszerek kezelőibe épített kijelzők egy típusa.

Műszaki berendezések távfelügyelete: az állandó üzemű berendezések (pl.:hűtő, klíma, felvonó stb.) 
távfelügyeletét jelenti, pl.:elektromos feszültség kimaradása, technikai problémák. Így bármilyen 
hiba esetén, még a nagyobb károk kialakulása előtt megkezdhető a javítás.

Nyitás-zárás: felhasználói kód beütésével a behatolásjelző rendszer élesítése (bekapcsolás) vagy hatástalanítása (kikapcsolás).

Nyitás-zárásjelentés: a ki-, bekapcsolások időpontjának rögzítése, dokumentációja, 
mely behatolásjelző rendszerek távfelügyeleténél kiegészítő szolgáltatásként rendelhető.

Orvosi segítség kérése: a távfelügyeletre programozott riasztórendszer kezelőjéről a megfelelő gombok beütésével 

közvetlen segélykérés jelzése az ügyeletnek. Az ügyelet értesíti az ügyfél által megadott orvost, ha ő nem elérhető, 
akkor a Mentőszolgálatot. A számítógép a beteg összes adatának nyilvántartására is alkalmas, így jelentősen 
növelhető a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás esélye.

Pánikjelzés: lásd Támadásjelzés.

Rendszer programozása: az elektronikus vagyonvédelmi rendszer bizonyos eszközeinek a helyszín 
és a feladat által meghatározott módon történő beállítása.

Riasztó: a behatolásjelző rendszer köznapi elnevezése.

Riasztás állapot: Egy riasztórendszer vagy egy részének olyan állapota, amelybe a rendszer 
vészhelyzetre adott válasza során kerül.

Szabotázsjelzés: a rendszerekhez kapcsolódó eszközök rongálásáról az ügyeletre küldött információ, 
mely a rendszer kikapcsolt állapotában is működik. Ha a riasztó nincs távfelügyeletre kötve, csak a helyi sziréna szólal meg.

Támadásjelzés v. pánikjelzés: a védett objektumban a személyek ellen irányuló támadásról a távfelügyeleti 
központba küldött információ, melyet a megtámadott személy elküldhet a riasztórendszer kezelőjének használatával, 
vagy mobil pánikgombbal. Támadásjelzés esetén a diszpécserközpont azonnal küldi a járőrszolgálatot - kivonulással 
bővített távfelügyeleti szolgáltatás előfizetésekor. Támadásjelzésnél a helyi sziréna nem szólal meg.

Távfelügyeleti központ: a riasztórendszerekről beérkező jelzések napi 24 órás, folyamatos felügyeletét 
és a jelzésfeldolgozás irányítását megvalósító központi munkahely.

Távfelügyeleti szolgáltatás: az a folyamatos (24 órás) szolgáltatás, melynek során a Távfelügyeleti Szolgálat 
a távfelügyeleti központba beérkező jelzésekre - az ügyfél személy- és/vagy vagyonbiztonságának megóvása, 
a káresemény megelőzése, a kár mérséklése érdekében - intézkedik.

Távfelügyeleti szolgálat: a beérkező, vagy a távfelügyeleti központ által generált jelzésekre, vagy ügyfél igényekre, 
meghatározott intézkedéseket végrehajtó kezelőszemélyzet. A távfelügyeleti szolgálat intézkedik bármilyen, 
az elektronikus személy- és vagyonvédelmet érintő egyéb információkra is.

Telepítés: az a tevékenység, melynek során a vagyonvédelmi rendszer a helyszínen, a vonatkozó szabályok 
betartásával a megfelelő eszközök felhasználásával felszerelésre és összeállításra kerül, és a kiépítést követően 
a megadott célnak megfelelően működik.

Tesztjelentés: a távfelügyeletre kapcsolt rendszerek által - a kapcsolat ellenőrzése céljából 
(programozástól függően) általában naponta egyszer küldött jelzés.

Téves riasztás (vakriasztás): riasztás állapot, amelyet nem behatolás vagy behatolási kísérlet idéz 
elő a felügyelt területen, (hanem pl. az ügyfél által elrontott kód beütése, vagy nyitvahagyott ablak mozgása).

Tiltott intervallum figyelése: a behatolásjelző rendszerek távfelügyeleténél az ügyfél által megadott időszakoktól 
eltérő nyitás-zárás jelzések figyelése, melynek célja, hogy az adott objektumba (pl. üzletbe) az ügyfél által megadott 
időszakon kívül (pl. üzlet nyitvatartási ideje) az érvényes kóddal rendelkezők (pl. eladók) jelenlétét is korlátozni lehessen. 
A tiltott intervallumban történő belépésről az ügyelet értesíti az ügyfél által megadott személyeket vagy szervezeteket.

Tiltott kód figyelés: alapvetően megegyezik az intervallum figyeléssel, de többet nyújt annyiban, hogy az előfizető 
által meghatározott személyek ott tartózkodása is megfigyelhető a kezelői kódok segítségével. Amennyiben a megadott 
időben ott tartózkodásra jogosulatlan kóddal jelzés érkezik az objektumból a távfelügyeleti központba, a diszpécserek 
haladéktalanul értesítik az előfizetőt, illetve az általa megadott személyeket, szervezeteket.

Tűzjelző rendszer: olyan rendszer, mely a felszerelt érzékelők által alkalmas a keletkező tűz vagy füst jelzésére. 
Alkalmas helyi, illetve távjelzésre.

Tűzjelzés fogadása: tűzjelző rendszerek által küldött jelzések fogadása a távfelügyeleti központban.

Tűzoltó rendszer: tűzjelzővel kombinált intelligens rendszer, mely megfelelő feltételek esetén a keletkező tüzet automatikusan eloltja.

Ügyfél: magán vagy jogi személy, akivel a távfelügyeleti központot üzemeltető cég szerződést kötött távfelügyeleti szolgáltatásra.

Videó rendszer: az ellenőrizendő objektumban meghatározott területek képi megfigyelését biztosító 
vagyonvédelmi rendszer. Megfelelő kiegészítésekkel a képek rögzítését és visszajátszását is biztosítja.

Zárás elmaradás figyelés: a távfelügyelet egyik kiegészítő szolgáltatása. Az előfizető által meghatározott nyitvatartási 
időben szereplő zárás (riasztórendszer élesítése) elmaradása esetén a diszpécserek haladéktalanul értesítik az előfizetőt, 
illetve az általa megadott személyeket, szervezeteket.

Segítünk :
Állandóan, tehát az esti órákban és hétvégén is !
Központi Iroda :+ 36 29 428 - 395
Központi fax :+ 36 29 447 - 010
Ügyfélszolgálati számunk :+ 36 30 624 - 7425
Pólus Bemutatóterem :+ 36 20 333 - 77 88
E-mail :info@lineelectronic.hu
Kezdőlap
Paradox lakásriasztó

Az Ön lakására szabva, telepítéssel, professzionális, megbízható távfelügyeleti szolgáltatásunkkal már:

0 Ft-ért
Bővebb információ az akcióról

HD 2 Mpx kamera akció

4db kültéri éjjellátó HD felbontású kamera hálózati rögzítővel

149.900 Ft + ÁFA


Bővebb információ az akcióról
Mobilvezérlés
Ki és bekapcsolás
okostelefonnal
távfelügyeleti ügyfeleinknek


Bővebb információ a mobilvezérlésről
Riasztó
Kamera
Távfelügyelet
Egyéb
Visszahívást
Ajánlatot
Felmérést